75
   Wednesday
   76 / 63
   Thursday
   75 / 61
   Friday
   63 / 54